Surat Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah, kepada pejabatnya

Tercatatlah Khalifah Umayyad, Umar II, yang tak jauh berbeda dengan khalifah kakek buyutnya, Umar I. Hati Umar II atau Umar bin Abdul Aziz demikian lemah lembut, bahkan ia memerintahkan para pejabatnya untuk bersikap lemah lembut pada non Muslim. Surat edarannya kepada para pejabatnya berbunyi :

“Berikan perhatian kepada kondisi (orang-orang yang bukan Islam), yang dilindungi dan perlakukanlah mereka dengan lembut. Bila ada di antara mereka mencapai usia tua dan tidak mempunyai sumber penghidupan, andalah yang harus mengurus keperluan hidupnya. Bila orang itu mempunyai saudara mintalah agar orang ini mengurusnya…”

Surat yang lain Khalifah Umar II berbunyi :

“Murnikan daftar-daftar yang ada dari pengadaan kewajiban yang tidak perlu (yakni pajak yang dikenakan secara tidak adil) ; dan pelajari arsip yang lama juga. Bila telah dilakukan tindakan yang tidak adil, baik terhadap orang yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam, pulihkanlah haknya. Bila ada di antara orang yang menerima perlakuan tidak adil itu yang meninggal dunia, berikanlah haknya kepada ahli warisnya.”

0 thoughts on “Surat Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah, kepada pejabatnya”

Leave a Comment